Investor Relations

KALENDER

  • 1 november 2017 – Pre IPO start
  • 21 december 2017 – Pre IPO slut
  • IPO inledningen av 2018

FILER

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 5 Mkr
Antal aktier i emissionen: 4 000 000 aktier
Pre money värdering: 100,625 Mkr
Pris per aktie: 1,25 kronor
Minsta teckningspost: 4000
Teckningstid: 1 november – 21 december 2017
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handeln i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning

Teckna aktier

Styrelse

Alexander Bafer, USA, Styrelseordförande
Operativt ansvarig och grundare av Recall Studios. Bafer är huvudägare i Recall Studios AB

Frank Esposito, USA, Ordinarie ledamot
Juridiskt ansvarig för Recall Studios.  Esposito har ett mindre privat ägande i Recall Sudios AB

Peter Hagerman, Sverige, Ordinarie ledamot
Ansvarig för affärsutveckling och expansion på den Europeiska marknaden. Hagerman har ett mindre privat ägande i Recall Studios AB.

Ingemar Sekund, Sverige, Verkställande Direktör och ordinarie ledamot
Operativt ansvarig för Recall Studios AB. Ingemar har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar, framförallt inom IT och Telecom sektorn där han har arbetat med resultatansvar och utveckling. Hans senaste uppdrag omfattar bland annat CEO Kockumation AB, CEO Loadmaster Inc, CEO Datametrix AB (ett bolag inom Tele 2 AB (publ)), CEO Netserver AB, CEO ServIT AB och CEO Fuel Pellets Technologies AB. Sekund har ett mindre privat ägande i Recall Studios AB.

 

Ägarstruktur innan nyemission

Namn

Brick Top Holding Inc

South Fork Ventures Inc

Alexander Bafer

Övriga aktieägare

Aktier

27 866 669

8 907 368

962 054

42 763 910

%l av av kapital

35 %

11 %

1 %

53 %

% av röster

64,7 %

21,5 %

1,7 %

12,1 %

Ägarstruktur efter föreliggande nyemission

Namn

Brick Top Holding Inc

South Fork Ventures Inc

Alexander Bafer

Övriga aktieägare

Föreliggande ´nyemission

Aktier

27 866 669

8 907 368

962 054

42 763 910

4 000 000

%l av av kapital

33 %

11 %

1 %

53 %

5 %

% av röster

64,0 %

21,3 %

1,7 %

12,1 %

1,1 %